fbpx

月子药膳:北芪当归补气汤 Bei Qi Dang Gui Tonic Herbal Soup

RM35.00

产后第12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 25-26天:
汤方: 北芪当归补气汤
功能: 气血双补
成份: 北芪、当归头、黑枣、黄精、红枣、灸甘草

zh_CNChinese
× 客服咨询